Velkommen til Raugda

Raugda er FDF Fraugdes hjemmeside.

spiel kostenlos
free slot games
Her kan du bla. se program for møderne, læse om kommende og tidligere ture, se billeder og læse lidt om, hvem vi er.

Sommer-Kredsweekend 2020

Kære alle
Da Covid19 har skudt hul i alle ferieplaner er det ikke længere muligt for os i lederkredsen at afvikle en hel uges sommerlejr i uge 27, som planlagt.

Det er vi allesammen rigtigt kede af, men der er desværre ikke meget at gøre ved.

Det betyder at der ikke er lejr i 27 som planlagt, MEN det vi i stedet for gør er at vi holder en weekendslejr i august.

Lejren vil finde sted i uge 33. Fra fredag d. 14 til søndag d. 16.

Indbydelsen til weekenden kan hentes her

Kh. Lederne i FDF Fraugde

Læs mere

FDF Covid19 opstart

I FDF Fraugde følger vi regeringens og FDF Forbundets anvisninger ift. Covid-19.

Derfor har vi den sidste måneds tid kun holdt møde for ét hold af de store om mandagen.

På mandag, d.8. Juni, træder fase 3 i kræft. Det gør at vi igen kan holde FDF som vi plejer og det glæder vi os rigtigt meget til.

Dette gør sig selvfølgeligt kun gældene hvis fase 3 starter, som planlagt.

Mødeplanen opdateres snarest muligt.

Læs mere

Kredsmøde 9. Marts 2020

Kredsmødet afholdes i Kredsens lokaler kl. 18 – 19.30.

Der vil stadig være almindeligt møde for kredsens medlemmer. Formand og kredsleder er til stede under kredsmødet imens resten af lederstaben underholder med et fællesmøde for kredsens medlemmer. Fællesmødet er, ligesom kredsmødet, 18.00-19.30.

Program

Velkomst ved formand Tommy Henriksen
Valg af dirigent

Pkt. 1

Orientering om det daglige arbejde, de ugentlige møder (Mathias)
– Lederbesætningen
– Mødetider
Tumlinge: 18.00 – 19.30
Pilte: 18.00 – 19.30
Væbnere: 18.30 – 20.30

Pkt. 2

Orientering om:
– Kredsens økonomi i hovedtræk (Peter)
– Godkendelse af regnskab 2018

Pkt. 3

Orientering om kredsens kommende arrangementer

Pkt. 4

Sommerlejr 2020 Langeland

Pkt. 5

Bestyrelsens arbejde og aktuel sammensætning:
– Formand: Tommy Lejf Henriksen (ikke på valg)
– Kredsleder: Mathias munk
– Kasserer: Katharina Pedersen
– Lederrep.: Elisabeth munk
– Seniorrep.:
– Forældrerep.: Dorthe Larsen
– Forældrerep.:
– Revisor: Birgitte Uller Hansen (på valg, genopstiller)
– Revisor: Sarah Gaarde (på valg, genopstiller ikke)
Valg til bestyrelsen
Ny sammensætning:
– Formand:
– Kredsleder:
– Kasserer:
– Lederrep.:
– Seniorrep.:
– Forældrerep.:
– Forældrerep.:
– Revisor:
– Revisor:

Læs mere

Næste møde

Hmmm, lad os se her