Kredsmøde 9. Marts 2020

Kredsmødet afholdes i Kredsens lokaler kl. 18 – 19.30.

Der vil stadig være almindeligt møde for kredsens medlemmer. Formand og kredsleder er til stede under kredsmødet imens resten af lederstaben underholder med et fællesmøde for kredsens medlemmer. Fællesmødet er, ligesom kredsmødet, 18.00-19.30.

Program

Velkomst ved formand Tommy Henriksen
Valg af dirigent

Pkt. 1

Orientering om det daglige arbejde, de ugentlige møder (Mathias)
– Lederbesætningen
– Mødetider
Tumlinge: 18.00 – 19.30
Pilte: 18.00 – 19.30
Væbnere: 18.30 – 20.30

Pkt. 2

Orientering om:
– Kredsens økonomi i hovedtræk (Peter)
– Godkendelse af regnskab 2018

Pkt. 3

Orientering om kredsens kommende arrangementer

Pkt. 4

Sommerlejr 2020 Langeland

Pkt. 5

Bestyrelsens arbejde og aktuel sammensætning:
– Formand: Tommy Lejf Henriksen (ikke på valg)
– Kredsleder: Mathias munk
– Kasserer: Katharina Pedersen
– Lederrep.: Elisabeth munk
– Seniorrep.:
– Forældrerep.: Dorthe Larsen
– Forældrerep.:
– Revisor: Birgitte Uller Hansen (på valg, genopstiller)
– Revisor: Sarah Gaarde (på valg, genopstiller ikke)
Valg til bestyrelsen
Ny sammensætning:
– Formand:
– Kredsleder:
– Kasserer:
– Lederrep.:
– Seniorrep.:
– Forældrerep.:
– Forældrerep.:
– Revisor:
– Revisor: